Anna Kašina

Anna Kašina
Psihologs

2020. – līdz šīm brīdimLatvijas Universitāte, doktorantūra psiholoģijā ar specializāciju kliniska psiholoģija un KBT

2018.  Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā.

2013.  Austrumeiropas psihoanalīzes institūts, profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā.

2010. — Latvijas Universitāte, Sociālzinātņu fakultāte, bakalaurs komunikāciju zinātnē.

1999.  Rīgas M.Lomonosova politehniskā koledža, fizikas un matemātikas fakultāte

Valodas — krievu (dzimtā), latviešu (augstākā kategorija), angļu (Upper-Intermediate level), franču (C1).

Papildizglitība

2022 — CAMS-care, modelis pašnāvības novēršanai, biedrība "Latvijas Klīnisko psihologu asociācija", 7 ak.st.

2022 — Dialektiski biheiviorālā terapija Kompleksu pēctraumas stresa traucējumu ārstēšanābiedrība “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija”, 21 ak.st.

2021 — līdz šīm brīdim Kognitīvi biheiviorālā terapijas apmacībabiedrība “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija”.

2021 — Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu (LKPT) pieaugušajiem, Apl.Nr. 2021/4506, 104 ak.st. RSU.

2020  Psiholoģiska novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV), 32. ak.st., LU

2020  Disociatīvie traucējumi – rašanās, diagnostika, terapijas pamatprincipi, 8 ak.st., “Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centrs” sadarbībā ar Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru “Intellego”.

2019  Biheiviorālā aktivizācija depresijā jeb uzvedības aktivizācija depresijā, 8 ak.st., KBT centrs Intellego.

2015  pedagogu profesionālas kvalifikācijas pilnveides programma “Macību programmas “Bērna emocianāla audzināsana” vadīšana vecāku un pirmsskolas pedagogu macību grupās”, Apl.Nr. 4/2015, 84 ak.st., Professionālās pilnveides izglītbas iestāde “Psiholoģijas centrs”.

2014  pedagogu profesionālas kvalifikācijas pilnveides programma “Macību programmas “Ceļvedis audzinot pusaudzi” vadīšana vecāku un skolas pedagogu macību grupās”, 84 ak.st., Centrs “Dardedze”.

3.Darba pieredze 

02/2007 – līdz šim brīdim veselības psiholoģijas centrā SIA Idee Fixe, valdes locekle, psihologs – psiholoģijas centrs, konsultēsana, diagnostika, grupas vadīšanā, psihoizglītošanās un veselīgas uzvedības sekmēšanas programmas ar telekomunikāciju tehnoloģijām vadīšana un izstrāde  - www.ideefixe.lv.  

06/2022 – līdz šim brīdim RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, sociālas psiholoģijas kursa pasniedzēja.

02/2013. – 03/2015 SIA Centrs Kontakts, valdes locekle un psihologs. CAP un BEA programmu vadīšana, konsultācijas un izpētes veikšana. Sociāla uzņēmējdarbība: projekts jauniem un topošiem vecākiem Mamkafe.

03/1999.  03/2008 Darbs Latvijas mēdijos SIA Skaistuma Nams, redakcijas vadītāja, SIA Biznes&Baltija, žurnāla Biznes.lv galvenā redaktora vietniece, SIA FensterКоммерсант Baltic, galvenā redaktora vietniece, SIA Media Group Russian-Europe, galvenais redaktors raidījumā “Утро 7”. LTV, Krievijas ziņu korespondente, SIA Ekrāns, kino un video, korespondente.

4. Publikācijas 

  • Terapeitiskās audio pasakas atskaņošana Latvijas radio 2022, «Королевство Антона Голубева», «Единорог», lasa aktrise Jeļena Sigova.
  • Grāmata bērniem ar uzvedības traucējumiem «Пых замечательный. Продолжение истории», Качели 2017, ISBN: ISBN: 978-5-9908306-3-9
  • Grāmata bērniem ar uzvedības traucējumiem «Пых удивительный. Начало истории», Качели 2016, ISBN: 978-5-9684-2530-0.
  • Grāmata ar celiakiju slimojošiem bērniem Celiākijas planētas noslēpumi”, Latvijas Celiakijas biedrība „Dzīve bez glutēna”, 2013, ISBN 9984496880.
  • Grāmata bērniem ar uzvedības traucējumiem «Пыхтычовые сказки», IdeeFixe, 2012, ISBN 978-9934-8356-0-5.

5. Līdzdalība konferencēs 

5-08.07.2022  17. Eiropas Psiholoģijas Kongress, Ljubljana, Slovenia

15.08.2019. — NTERREG Baltijas jūras reģiona konference "OSIRIS – Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” ar tēmu “Senioru dzīves kvalitātes uzlabošana”.

19.04.2018. — RSU 4. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja» ar tēmu “Veselīgas novecošanas intervences senioriem veselības uzvedības un pašefektivitātes sekmēšanai transteorētiskā modeļa ietvaros: sistemātisks pārskats.”

6. Pedagoģiskā darbība 

12.2021  01.2022  Rīgas Stradiņa Universitāte, pasniedzēja Veselības psiholoģijas katedrā. Prakses vadīšana, darbs maģistra darba aizstāvēšanas komisija, sociālas psiholoģijas kurs bakalauriem.

06/2022  Vecāku un bērnu psihoizglitošanā par disleksiju, “We think different” projekta ietvaros kopā ar nodibinājumu Baltijas reģionālais fonds.

09.2021 — 12.2021 — Latvijas Universitāte, Konfliktoloģijas kurss Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, bakalauriem.

2018. — 2019. Projekta «Vecums nav šķērslis» psihologu apmācības līdzdalībniece. Vadīja trīs blokus: veselības uzvedība, emociju pašregulācija, plānošana un mērķu izvirzīšana.

2014.  2020. Esot Latvijas veselības psiholoģijas asociācijas valdē, piedalījās Latvijas Psiholoģijas dienas organizēšanā un vadīja publiskās lekcijas par veselības uzvedības sekmēšanu, stresa ietekmi un savaldīšanās metodēm, pasaku izmantošana privātpraksē darbā ar bērniem.

2014.  2015. SIA Centrs Kontakts sadarbībā ar Rīgas domes labklājības departamentu «rnu emocionālā audzināšana» nelabvēlīgu ģimeņu vecāku grupas apmācība un programmas «Ceļvedis, audzinot pusaudzi» grupu apmācība.

7. Pētniecības projekti

2019. — NORDPUS projekta «Vecums nav šķērslis» efektivitātes novērtēšana.

2021. — datu vākšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta KC-PI-2020/18 "Klīniskā personības pārbaude" ietvaros 

8. Starptautiskā sadarbība 

06/2021  12/2021 - Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, Informatīvi izglītojošas resocializācijas programmas ''Senioru programma” izstrāde personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, un programmu vadītāju mācības darbam ar izstrādātu programmu.

NordPlus finansētais projekts «Age is not an obstacle», kas 2018.  2019. gadā tika realizēts Baltijas

valstīs, izstrādāja un novadīja trīs blokus par veselīgas novecošanas sekmēšanu senioriem.

British Council finansētos projektos „Active Citizens“ un „PeopleToPeople“ vadīja publiskas diskusijas par divkopienu sabiedrību un nevienlīdzību Latvijā, kā arī realizēja pusgada programmu sieviešu psiholoģiskajam atbalstam 2019. 2020. gadā.

2017.   2018. Reach for Change finansētais projekta ”Labas grības uzņēmejs” ietvaros, pasakuterapijas skolas vecakiemSKAZKI.LV atveršana.