Анна Кашина

Анна Кашина
Психолог

Докторант Латвийского Университета. Доцент Рижского университета имени Страдиня. Специализируется в области клинической психологии и психологии здоровья. Находится в обучении, как КБТ-терапевт. Практикует, как психолог в супервизии с 2010 (самостоятельно с 2013 года на основании диплома с отличием Восточно-европейского института психоанализа).

В рамках работы центра консультирует клиентов, разрабатывает тренинги и курсы, ведет проекты исследований по психологии. 

CV

Izglītība

2020. – līdz šīm brīdim, Latvijas Universitāte, doktorantūra psiholoģijā ar specializāciju klīniskā psiholoģija un KBT.

2018. — Rīgas Stradiņa Universitāte, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā.

2013. — Austrumeiropas psihoanalīzes institūts, profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā.

2010. — Latvijas Universitāte, Sociālzinātņu fakultāte, bakalaurs komunikāciju zinātnē.

1999. — Rīgas M.Lomonosova politehniskā koledža, fizikas un matemātikas fakultāte.

Valodas — krievu (dzimtā), latviešu (augstākā kategorija), angļu (Upper-Intermediate level), franču (B1).

Papildizglītība

2023 – līdz šim brīdim Dialektiski biheiviorālā grupas terapija (DBT intensive trning), British Isles DBT Training 80 ak.st.

2023. – Psiholoģiskā palīdzība onkoloģijas pacientiem, Angelos Kassianos RSU doktorantūras skolā, 10 ak.st.

2023.  — IST (Intelekta struktūras tests), RSU, 35 ak.st

2022.CAMS-care, modelis pašnāvības novēršanai, biedrība "Latvijas Klīnisko psihologu asociācija", 7 ak.st.

2022. — Dialektiski biheiviorālā terapija Kompleksu pēctraumas stresa traucējumu ārstēšanā, biedrība “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija”, 21 ak.st.

2021. — līdz šīm brīdim Kognitīvi biheiviorālā terapijas apmācība, biedrība “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija”.

2021. — Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu (LKPT) pieaugušajiem, Apl.Nr. 2021/4506, 104 ak.st. RSU. (2023 – ari krievu versija)

2020. — Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV), 32. ak.st., LU

2020.Disociatīvie traucējumi – rašanās, diagnostika, terapijas pamatprincipi, 8 ak.st., “Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centrs” sadarbībā ar Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru “Intellego”.

2019. — Biheiviorālā aktivizācija depresijā jeb uzvedības aktivizācija depresijā, 8 ak.st., KBT centrs Intellego.

2015. — pedagogu profesionālas kvalifikācijas pilnveides programma “Macību programmas “Bērna emocianāla audzināšana” vadīšana vecāku un pirmsskolas pedagogu macību grupās”, Apl.Nr. 4/2015, 84 ak.st., Profesionālās pilnveides izglītības iestāde “Psiholoģijas centrs”.

2014. — pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Macību programmas “Ceļvedis audzinot pusaudzi” vadīšana vecāku un skolas pedagogu mācību grupās”, 84 ak.st., Centrs “Dardedze”.

3.Darba pieredze

2007. – līdz šim brīdim Veselības psiholoģijas centrā SIA Idee Fixe, valdes locekle, pēc 2015.g.psihologs – psiholoģijas centrs, konsultēšana, diagnostika, grupas vadīšana, psihoizglītošanās un veselīgas uzvedības sekmēšanas programmas ar telekomunikāciju tehnoloģijām vadīšana un izstrāde  - www.ideefixe.lv

2022. – līdz šim brīdim RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, sociālās psiholoģijas kursa pasniedzēja.

2013 – 2015. SIA Centrs Kontakts, valdes locekle un psihologs. CAP un BEA programmu vadīšana, konsultācijas un izpētes veikšana. Sociālā uzņēmējdarbība: projekts jaunajiem un topošajiem vecākiem Mamkafe.

19992008. Darbs Latvijas medijos SIA Skaistuma Nams, redakcijas vadītāja, SIA Biznes&Baltija, žurnāla Biznes.lv galvenā redaktora vietniece, SIA Fenster, Коммерсант Baltic, galvenā redaktora vietniece, SIA Media Group Russian-Europe, galvenais redaktors raidījumamā “Утро 7”. LTV, Krievijas ziņu korespondente, SIA Ekrāns, kino un video, korespondente.

4. Publikācijas

–      Terapeitiskās audio pasakas atskaņošana Latvijas radio 2022, «Королевство Антона Голубева», lasa aktrise Jeļena Sigova.

–      Grāmata bērniem ar uzvedības traucējumiem «Пых замечательный. Продолжение истории», Качели 2017, ISBN: ISBN: 978-5-9908306-3-9

–      Grāmata bērniem ar uzvedības traucējumiem «Пых удивительный. Начало истории», Качели 2016, ISBN: 978-5-9684-2530-0.

–      Grāmata ar celiakiju slimojošiem bērniem “Celiākijas planētas noslēpumi”, Latvijas Celiakijas biedrība „Dzīve bez glutēna”, 2013, ISBN 9984496880.

–      Grāmata bērniem ar uzvedības traucējumiem «Пыхтычовые сказки», IdeeFixe, 2012, ISBN 978-9934-8356-0-5.

5. Līdzdalība konferencēs

2023. – EPHS Psiholoģijas Kongress, Bratislava, Slovākija ar posteru Role models for successful aging

2022. — 17. Eiropas Psiholoģijas Kongress, Ljubljana, Slovenia

2019. — NTERREG Baltijas jūras reģiona konference "OSIRIS – Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” ar tēmu “Senioru dzīves kvalitātes uzlabošana”.

2018. — RSU 4. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference «Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja» ar tēmu “Veselīgas novecošanas intervences senioriem veselības uzvedības un pašefektivitātes sekmēšanai transteorētiskā modeļa ietvaros: sistemātisks pārskats.”

6. Pedagoģiskā darbība

12.2021 — līdz šim brīdim Rīgas Stradiņa Universitāte, pasniedzēja Veselības psiholoģijas katedrā. Prakses vadīšana, darbs maģistra darba aizstāvēšanas komisijā, sociālās psiholoģijas kurss bakalauriem.

06.2022 — Vecāku un bērnu psihoizglītošana par disleksiju, “We think different” projekta ietvaros kopā ar nodibinājumu Baltijas reģionālais fonds.

09.2021 — 12.2021 — Latvijas Universitāte, Konfliktoloģijas kurss Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, bakalauriem kopā arprofesoru A. Kolesovu.

2018. — 2019. Projekta «Vecums nav šķērslis» psihologu apmācības līdzdalībniece. Vadīja trīs blokus: veselības uzvedība, emociju pašregulācija, plānošana un mērķu izvirzīšana.

2014. — 2020. Esot Latvijas veselības psiholoģijas asociācijas valdē, piedalījās Latvijas Psiholoģijas dienas organizēšanāun vadīja publiskās lekcijas par veselības uzvedības sekmēšanu, stresa ietekmi un savaldīšanās metodēm, pasaku izmantošana privātpraksē darbā ar bērniem.

2014. — 2015. SIA Centrs Kontakts sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu «Bērnu emocionālā audzināšana» nelabvēlīgu ģimeņu vecāku grupas apmācība un programmas «Ceļvedis, audzinot pusaudzi» grupu apmācība.

7. Pētniecības projekti

2019. — NORDPUS projekta «Vecums nav šķērslis» efektivitātes novērtēšana.

2021. — datu vākšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta KC-PI-2020/18 "Klīniskā personības pārbaude" ietvaros

8. Starptautiskā sadarbība

06/2021 — 12/2021. - Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, Informatīvi izglītojošas resocializācijas programmas ''Senioru programma” izstrāde personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, un programmu vadītāju mācības darbam ar izstrādātu programmu. 

British Council finansētos projektos „Active Citizens“ un „PeopleToPeople“ vadīja publiskas diskusijas par divkopienu sabiedrību un nevienlīdzību Latvijā, kā arī realizēja pusgada programmu sieviešu psiholoģiskajam atbalstam 2019 —2020. gadā.

NordPlus finansētais projekts «Age is not an obstacle», kas 2018 — 2019. gadā tika realizēts Baltijas valstīs, izstrādāja un novadīja trīs blokus par veselīgas novecošanas sekmēšanu senioriem.

2017 —  2018. Reach for Change finansētais projekta ”Labas gribas uzņēmējs” ietvaros, pasaku terapijas skolas vecākiem SKAZKI.LV atvēršana.