Dialektiskā uzvedības terapija - DBT

Dialektiskā uzvedības terapija - DBT

Autors Anna Kašina Kategorija Programmas 19.07.2023

DBT pamatuzmanība ir vērsta uz dažiem principiem. Pirmkārt, programma cenšas paplašināt klienta iespējas un uzlabot prasmes efektīvai emociju un uzvedības regulēšanai. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek izmantoti dažādi rīki, tostarp individuālā terapija, prasmju treniņi (apzinātība, komunikācija, stresa izturība un emocionālā regulācija) un telefoniskais koučings. Turklāt klientiem tiek piedāvāti obligātie mājasdarbi, kas ietver praktiskus vingrinājumus, meditācijas, atgādinājumu kartītes un uzvedības analīzi.

Otrajā vietā DBT cenšas uzturēt klienta motivāciju izmaiņām un aktīvu iesaistīšanos terapijas procesā. Šim nolūkam tiek skaidri noteiktas terapijas mērķis un izveidots klienta nākotnes dzīves attēls pēc veiksmīgas terapijas. Ir svarīgi identificēt "par" un "pret" attieksmi pret terapiju, analizēt iespējamos šķēršļus un atrast efektīvus rīkus to pārvarēšanai.

Trešais princips ir saistīts ar izmaiņu vispārināšanu, lai jaunās prasmes un spējas varētu pielietot dažādās reālajās situācijās. Šim nolūkam klientiem tiek piedāvāti vairāki mājasdarbi un strukturēta rīcības analīzes plāns. Tas ļauj integrēt iegūtās zināšanas ikdienas dzīvē un panākt labākos rezultātus.

Turklāt DBT veicina terapeita motivācijas un efektivitātes paaugstināšanu. Atšķirībā no privātajiem speciālistiem, DUT terapeiti strādā komandā, sadarbojoties un apspriežot palīdzības stratēģijas katram grupas dalībniekam. Tas nodrošina augstu terapijas kvalitāti un optimālu klientu atbalstu.

Visbeidzot, DBT palīdz klientam mainīt apkārtējo vidi tā, lai tā atbalstītu sasniegtos terapijas rezultātus un veicinātu mērķu sasniegšanu. Programmas ietvaros tiek organizēti informatīvie tikšanās ar klientu ģimenēm, kurās tiek skaidroti diagnozes īpatnības un nepieciešamā palīdzība un atbalsts.

Vēl viena svarīga DBT iezīme ir dialektikas princips, kas atzīst un pieņem pretrunas un vairāznozīmību dzīvē un cilvēka iekšējā pasaulē. Šis princips palīdz klientiem attīstīt domāšanas elastību un spēju redzēt un pieņemt dzīves sarežģītības. Terapijas ietvaros klienti atklāj jaunas problēmu risināšanas stratēģijas, iegūst dziļāku sevis un savu attiecību izpratni.

DBT programma piedāvā grupas nodarbības ar ierobežotu dalībnieku skaitu (no 8 līdz 16 cilvēkiem), nedēļas individuālo terapiju, prasmju treniņus un telefonisko koučingu pēc nepieciešamības. Sešu mēnešu laikā klienti aizpilda ziņojumus par savu stāvokli un veic rakstiskos mājasdarbus, kas palīdz sekot līdzi progresam un iekļaut iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.